Food Home » Courses » Cà tím nướng lạ miệng mà ngon

Best Alternative Recipes

Social Share

More from Kate Phildes

Cà tím nướng lạ miệng mà ngon

FOOD_POSTED_BY Kate Phildes     April 22, 2015     1,121 views     0 likes     0 comments
FOOD_TAGS - #Cà tím
Add to Wishlist
- 6 trái cà tím (khoảng 1,3 kg)
- 1/2 chén hành lá cắt nhuyễn.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Average User Rating
Based on 0 reviews

Preparation