Food Home » Courses » Salad cà tím đơn giản mà ngon

Best Alternative Recipes

Social Share

More from Kate Phildes

Salad cà tím đơn giản mà ngon

FOOD_POSTED_BY Kate Phildes     April 22, 2015     1,107 views     0 likes     0 comments
FOOD_TAGS - #Cà tím
Add to Wishlist
Nguyên liệu:

- 2 trái cà tím
- 1 trái ớt sừng đỏ thái lát
- 1 trái ớt ăn phở xanh thái lá
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Average User Rating
Based on 0 reviews

Preparation